2D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 AS 36 biologia EM 1 wf-2/2 AS 36 j.polski BG 3 matematyka CK 9
2 8:50- 9:35 wf-2/2 AS 36 j.angielski-1/2 AZ 27
informatyka-2/2 MK 24
j.francuski-1/2 ID 23
j.hiszpański-2/2 DS 31
j.polski BG 3 informatyka-1/2 MK 24
j.angielski-2/2 AK 30
3 9:50-10:35 matematyka CK 9 j.polski BG 3 j.polski BG 3 geografia KZ 2 fizyka PK 6
4 10:40-11:25 j.angielski-1/2 AZ 27
historia-2/2 ŁG 16
j.polski BG 3 j.polski BG 3 historia-1/2 LK 13
j.angielski-2/2 AK 30
j.polski BG 3
5 11:30-12:15 j.angielski-1/2 AZ 27
historia-2/2 ŁG 16
matematyka CK 9 chemia DR 8 godz.wych AS 9 geografia KZ 2
6 12:30-13:15 chemia DR 8 matematyka CK 9 biologia EM 1 wos LK 13 j.francuski-1/2 ID 23
j.hiszpański-2/2 DS 31
7 13:20-14:05 wf-1/2 AS 36 przedsięb. ZA 8 historia-1/2 LK 13
j.angielski-2/2 AK 30
j.angielski-1/2 AZ 27
historia-2/2 ŁG 16
etyka-1/2 AN 8
religia-2/2 KP 3
8 14:10-14:55 wf-1/2 AS 36A z.rozw.kreat AM 3 wf-1/2 AS 36 j.angielski-1/2 AZ 27
historia-2/2 ŁG 16
etyka-1/2 AN 8
religia-2/2 KP 3
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum