1D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka HP 6 e_dla_bezp DR 8 j.polski MB 5 fizyka PK 6 historia-1/2 LK 13
2 8:50- 9:35 biologia BF 1 j.polski MB 14 j.polski MB 5 godz.wych DP 16 wf-1/2 AS 36
wf-2/2 MD 35A
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 AP 26
j.angielski-2/2 AK 30
j.polski MB 14 geografia KZ 2 wf-1/2 AS 36
wf-2/2 MD 35A
chemia DR 8
4 10:40-11:25 historia-1/2 LK 13
j.angielski-2/2 AK 30
j.angielski-1/2 AP 26
historia-2/2 AB 23
matematyka HP 6 wf-1/2 AS 36
wf-2/2 MD 35A
j.hiszpański-1/2 DS 31
j.niemiecki-2/2 OR 11
5 11:30-12:15 religia KP 3 z.rozw.kreat DP 3 j.angielski-1/2 AP 26
historia-2/2 AB 22
j.polski MB 14 j.angielski-1/2 AP 26
historia-2/2 AB 13
6 12:30-13:15 religia KP 3 informatyka-1/2 MK 24
j.angielski-2/2 AK 30
  plastyka DP 1 j.angielski-1/2 AP 26
historia-2/2 AB 13
7 13:20-14:05 j.niemiecki-2/2 OR 11 matematyka HP 6   wos LK 13 j.polski MB 14
8 14:10-14:55       j.hiszpański-1/2 DS 31
informatyka-2/2 MK 24
 
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum